Volkslied
Start Omhoog Inhoud

 

Deze week schreef ik een stukje over de spierballen van China die ze op parade van 1 oktober j.l. aan de gehele wereld heeft laten zien.
Nu de Golden Week weer over is merk je pas echt wat voor effect dit heeft op het Chinese volk. Er wordt over niets anders geproken en ik heb zelden een volk gezien dat zo trots is op haar prestaties, je kunt het een beetje vergelijken met die euforie in Nederland wanneer onze mannen Duitsland hebben verslagen met voetbal. Men is met name zo trots omdat alles wat getoond werd, volledig gemaakt is in China, er is werkelijk geen schroefje geimporteerd of aangekocht. Ook hoorde ik vandaag af en toe het Volkslied klinken vanuit de productiehallen en ik wil jullie het volkslied niet onthouden want ook deze tekst laat niets aan de verbeelding over.

 

Vertaald in het Engels:

Arise! All who refuse to be slaves!
Let our flesh and blood become our new Great Wall!
As the Chinese nation faces its greatest peril,
All forcefully expend their last cries.
Arise! Arise! Arise!
Our million hearts beat as one,
Brave the enemy's fire, March on!
Brave the enemy's fire, March on!
March on! March on! On!

Vertaald in het Nederlands:

Sta op! Iedereen die weigert slaven te zijn!
Laat ons vlees en bloed dienen voor onze nieuwe Geweldige Muur!
Als de Chinese natie zijn geweldigst gevaar aandurft,
brengt een ieder krachtig hun laatste kreten uit.  
Sta op! Sta op! Sta op!
Onze miljoen harten kloppen als een ,
Trotseren het vuur van de vijand, Sta op!
Trotseer het vuur van de vijand, Sta op!
Marcheer ! Marcheer !

De uitspraak in het ping yin:

Qǐli! Byun zu nl de rnmen!
Bǎ wǒmen de xuru, zhchng wǒmen xīn de chngchng!
Zhōnghu mnz doliǎo zu wēixiǎn de shhu.
Měi ge rn bipzhe fāchū zuhu de hǒushēng.
Qǐli! Qǐli! Qǐli!
Wǒmen wnzhngyxīn,
Mozhe drn de pohuǒ, qinjn!
Mozhe drn de pohuǒ, qinjn!
Qinjn! Qinjn! Jn!

 

De orgiginele tekst :