Oplopende spanningen
Start Omhoog Inhoud

 

De recente strubbelingen tussen Noord- en Zuid Korea zijn ook hier merkbaar. Ik kaart dit onderwerp regelmatig aan met mijn managers en Chinese medewerkers. Ook het bezoek van Hillary Clinton aan China, de recente raketaanval op de korvet Cheonan en het atoomwapenprogramma, met de daarbij behorende provocerende raketlanceringen, komen daarin ter sprake.

Het verzoek van Clinton om gezamenlijk op te treden tegen Noord Korea wordt hier totaal niet serieus genomen. De VS worden nog steeds gezien als vijand nr 1 en Noord Korea is een goede bondgenoot van China. Ik heb me laten vertellen dat ruim 80% van de Chinese bevolking zich achter Noord Korea schaart wanneer het op een confrontatie aankomt. Ook is men er hier heilig van overtuigd dat Zuid Korea geen schijn van kans heeft indien het daadwerkelijk tot een confrontatie komt. China zal als grote broer Noord Korea altijd steunen omdat dit land een perfecte buffer is tussen China en het kapitalistische Westen, waartoe ze Zuid Korea ook rekenen.

Zo gelooft men hier ook niet dat de raketaanval door Noord Korea is uitgevoerd. Volgens de mensen die ik spreek, is men ervan overtuigd dat het in scene is gezet om Noord Korea zwart te maken. Met gelooft heilig dat de VS een argument zoeken om een confrontatie uit te lokken, immers dat betekend een verhoogde productie van de Amerikaanse wapenexport naar Zuid Korea. Hun tegenargument is o.m. dat er geen inspecteurs vanuit Noord Korea bij het onderzoek van die recente raketaanval aanwezig mochten zijn.

De banden tussen China en Noord Korea zijn erg sterk. Zo kan een Chinees eenvoudig dit land binnentreden, terwijl het voor westerlingen erg moeilijk wordt gemaakt. Ook hebben veel Chinese bedrijven een fabriek in Noord Korea staan. Daarentegen is het haast onmogelijk voor een Chinees om naar Zuid Korea te gaan, net zomin als een Chinees eenvoudig naar Hong Kong of Macau kan afreizen.

We weten dat Noord Korea beschikt over een leger dat vele malen groter is dan dat van Zuid Korea en dat het gevoed wordt met wapens vanuit China. Toch geloof ik stellig dat het blijft met wat schermutselingen aan de grens en dat China noch de VS het toestaat dat deze confrontatie uit de hand gaat lopen want dat zou onherroepelijk een stop zijn op de steeds maar groeiende economie van dit land.

Het is wel een vreemde gewaarwording te leven in een land waarin het, in onze Westerse ogen zo verschrikkelijke regime van Noord Korea, hier volop gesteund wordt en men heilig geloofd dat de waarheid, zoals die ons wordt voorgespiegeld in het Westen, volledig vertekend en absoluut onjuist is. Natuurlijk is er wel wat kritiek op het dictatoriale regime maar eigenlijk heeft men daar geen oordeel over. “Ieder land moet zelf bepalen hoe het wordt bestuurd en waar het zijn geld aan uitgeeft. Ook de Chinese geschiedenis kent perioden van lange en zware onderdrukking van de bevolking, en ook China zelf is er zelfstandig uitgeklommen”; zo wordt hier geredeneerd.

Enfin, we zullen het blijven volgen en houden onze ogen goed open.

Wout, de onbegrensde Groninger.