De heren etter en bak
Start Omhoog Inhoud

 

Vandaag was Jitske even met de kinderen naar Hong Kong. In een van de "sneup" winkeltjes zijn de inkopen voor Kerst reeds gedaan, zie hier onze jongens die soms gekscherend etter en bak worden genoemd vanwege de streken die ze uithalen maar die nu als twee ware zakenmannen door het leven gaan. Tja je ziet het: echte modellen met inmiddels heel wat ervaring.